Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Anna Ondrušeková - Synestézia miesta a miest (Tatranská galéria)
anna-ondrusekova-synestezia-miesta-a-miest-tatranska-galeria

 


 

Vážení priaznivci umenia !
 

Srdečne Vás pozývame na výstavu z tvorby Anny Ondrušekovej (1959)
 

pod názvom Synestézia miesta a miest.
 


 

Tešíme sa na stretnutie s Vami
 

Kolektív pracovníkov Tatranskej galérie v Poprade
 


 


 

Trvanie výstavy: 19.3.2019 – 23.04.2019
 

Hlavný organizátor: Tatranská galéria v Poprade,
 

Kurátori výstavy: Ing.arch. Tadeáš Goryczka, PhDr. Ľudovít Petránsky
 

Spoluorganizátori: Kabinet architektúry Ostrava
 

Hostia večera: Ľubomír Feldek, Katarína Feldeková, Richard Šimurka
 


 

Synestézia miesta a miest (Site et synesthésie du site)
 

Multižánrový umelecký projekt predstavujúci známych slovenských a zahraničných umelcov(Francúzsko, Slovensko, Česko) s cieľom hlbšieho poznania schopností ľudí žiť a tvoriť v určitom prostredí, v určitom meste a mieste.
 

Súčasná zložitá doba v nás vyvoláva pocit chaosu, beznádeje, a aj preto je potrebné hľadať a nájsť určitú rovnováhu, k čomu nám často napomáha umenie. Synestézia je aj schopnosť vytvoriť harmóniu a rovnováhu v rozmanitých a niekedy aj protichodných podnetoch na diváka. Týmto projektom chceme diváka a návštevníka vtiahnuť do vizualizácie počutého a počutia videného. Projekt trvajúci takmer dva mesiace (19.3. - 17.5.2019) zahŕňa dve výstavy z oblasti súčasnej architektúry a fotografie, koncerty, vizualizáciu poézie, divadelné predstavenie a literárne večery.
 

Prvou výstavou v rámci projektu je výstava fotografií mestskej architektúry z rôznych kútov sveta Anny Ondrušekovej (1959). Autorka sa tejto tematike fotenia venuje viac ako 20 rokov.
 


 

Fotografie o architektúre ako abstraktné obrazy - pre mnohých jedna z najťažších disciplín vo fotografii. Anna Ondrušeková ponúka na svojej aktuálnej výstave v Tatranskej galérii v Poprade pohľad, ktorý je objavný, výtvarný a zároveň príbehový.
 

Hra svetla a tieňa, napätie foriem, asociácie rozličných nálad, zachytenie jedinečného okamihu, architektúra ako charakter mesta – to je len niekoľko postrehov pri pohľade na fotografie Anny Ondrušekovej, ktorá počas svojich študijných pobytov v mnohých galériách a múzeách Európy, Ameriky aj Afriky mala možnosť vidieť prácu kurátorov múzeí a galérií, ale aj inštalovanie súčasných expozícií a výstav. Mnohé z týchto inštitúcií sídlia v moderných budovách, ktoré sú zaujímavé svojim tvarom a svetlom. Samy osebe predstavujú umelecké dielo a autorku výrazne inšpirovali. Prevažná časť jej fotografickej tvorby zachytáva prostredie miest s ich typickou architektúrou, prípadne detailmi oživenými svetlom. Fotografie architektúry svojou atmosférou a detailmi pripomínajú niekedy abstraktný obraz, alebo grafické dielo, vychádzajúce z čistých línií. Anna Ondrušeková sa dokáže pozrieť na objekty okolo nás tak, že ich povýši na živé organizmy s nadčasovým motívom. Je to vlastnosť, ktorou fotografia architektúry získava na svojich ďalších plánoch a posolstvách a diváckej atraktívnosti. Je tak miestom tichého zamyslenia, ale aj ostrých myšlienok.
 

Autorka fotografickej výstavy je zároveň riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade a kurátorka mnohých výstav, sochárskych sympózií a umeleckých konferencií. Tatranská galéria ako jedna z mála galérií na Slovensku usporadúva výstavy venované známym svetovým architektom. Už dlhšiu dobu spolupracuje s Kabinetom architektúry v Ostrave a Múzeom architektúry vo Wroclawe. Slovenská kultúrna verejnosť tak mala možnosť uvidieť v Poprade unikátne výstavy Daniela Libeskinda (USA), Alvara Aalta (Fínsko), Masaharu Takasaki (Japonsko), Iaina Pattersona (Spojené kráľovstvo), Jakuba Szczensneho (Poľsko) a tento rok v máji pripravuje výstavu francúzskej architektky Odile Decq, nositeľky viacerých svetových cien, vystavujúcej na Bienále architektúry v Benátkach 2018.
 

PhDr. Ľudovít Petránsky, šéfredaktor časopisu ASB (Architektúra, stavebníctvo, bývanie)
 


 

Poprvé jsem měl možnost navázat spolupráci s Tatranskou galerii v Popradě v roce 2012 a díky vysoké profesionalitě a neúnavnému odhodlání Anny Ondrušekovej, která už více než dvacet let vede galerii, se vždy těším na každý nový společný projekt, se kterým máme možnost oslovit slovenskou veřejnost. Když jsem si poprvé povšiml několik fotografií architektury, které zdobí její ředitelskou kancelář, byl jsem uhranutý jejich překvapivou a vytříbenou kompozicí, schopností přenést dynamiku, či kouzlo zachyceného prostoru s jeho hrou světla a stínu. Jsou to autorské fotografie Anny, které vznikaly a vznikají na jejich cestách. Je to unikátní a procítěný vhled do jejího méně nám známého vnitřního světa a její vizuální interpretace toho, co ji oslovuje a co měla a má potřebu pro sebe zaznamenat. Jedná se veskrze o interpretaci intimní a osobní, nepřipravovanou pro zveřejnění, ale jsem přesvědčen, že jsem to nebyl pouze jenom já, kdo Annu přesvědčil, že byla by to velká škoda pro nás všechny, nemít možnost aspoň na chvíli vidět obklopující nás svět jejími očima. A tak doufám, že výstava nazvaná „Syntézia miesta a miest“ bude výjimečnou příležitostí jak se seznámit s Annou Ondrušekovou nejen jako s ředitelkou Tatranské galerie v Popradě, ale taky jako s velmi citlivou slovenskou fotografkou.
 

Tadeáš Goryczka, Kabinet architektury (Česká republika)
 


 

www.tatragaleria.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk