Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - synagóga
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1867. Zbúrali ju v roku 1983. [1]
Poznámky
1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 134.www.pamiatkynaslovensku.sk