Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Botanická záhrada
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Botanická záhrada je zameraná na vzdelávanie a výchovu k pozitívnemu vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia. [1]
 

Za svoj vznik vďačí H. D. Wilchensovi – prvému profesorovi lesníctva na Banícke akadémii. Jeho myšlienku však začal realizovať až profesor Feistmantel v rokoch 1838 – 1839. Po terénnych úpravách sa začalo s výsadbou domácich a cudzokrajných drevín. V roku 1880 zbierku doplnili dvoma druhmi cédra – cédrom atlantickýn (Cedrus atlantica) a cédrom libanonským (Cedrus libani) a severoamerickými druhmi - tujou západnou (Thuja occidentalis) i rýchlorastúcim sekvojovcom mamutím (Sequoiadendron giganteun). V roku 1919, po zrušení akadémie, prešla botanická záhrada pod správu Strednej lesníckej školy a od roku 1958 nesie štatút chráneného areálu. [2]
 

Dnes je banskoštiavnická botanická záhrada v správe Strednej odbornej školy lesníckej, ktorá zabezpečuje jej ďalší rozvoj a výsadbu nových exemplárov drevín z celého sveta. Jej horná časť je pre verejnosť prístupná nepretržite počas celého roka. Obdivovať možno dreviny pochádzajúce zo šiestich oblastí sveta – eurosibírskej, čínsko-japonskej, západno-azíjskej, strednoázijskej, mediteránnej atlantickej severoamerickej a pacifickej americkej. Mimoriadne cenné sú najmä – sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteun) a nádherné exempláre cédra libanonského (Cedrus libani) a cédra antlantického (Cedrus atlantica). Z opadavých druhov sú v záhrade najbohatšie zastúpené javory a duby, z ihličnanov borovice, jedle a smreky. [3]
 

Sláva Štiavnice nespočívala iba na bohatstve jej podzemia, ale aj na sláve Baníckej akadémie. Zriadila ju v roku 1762 Mária Terézia ako prvú univerzitu svojho druhu na svete a zhromaždila v nej špičkovú vedu a techniku tej doby. Botanická záhrada obklopuje budovy bývalej Akadémie. [4]
 

Banskoštiavnická botanická záhrada je chránený areál v správe štátnej ochrany prírody Štiavnické vrchy. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica. Územie bolo vyhlásené za chránené v roku 1958 na rozlohe 3,5522 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany je dendrologický objekt založený v rokoch 1807 - 1810 za účelom štúdia aklimatizácie cudzokrajných drevín a pre pedagogické účely. [5]
 


 

OTVÁRACIE HODINY
 

máj – 15 september
 

Pondelok – Sobota: 8.00 – 20.00
 

Nedeľa: zatvorené
 


 

16. september – apríl
 

Pondelok – Piatok: 8.00 – 18.00
 

Sobota – Nedeľa: zatvorené
 


 

Prehliadka Botanickej záhrady trvá približne 20-40 minút.

Súčasný stav a využitie
Stav botanickej záhrady je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Botanická záhrada sa nachádza v intraviláne mesta, v tesnom susedstve Strednej lesníckej školy, východne od Radničného námestia a Námestia sv. Trojice.
Poznámky
[1 - 2] REŽNÁ, Natália a kolektív: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 122.
[3] REŽNÁ, Natália a kolektív: Parky a záhrady. s. 123.
[4] Vďaka bohatým zdrojom vzácnych rúd sa Štiavnica postupne stávala centrom vtedajších banských odborníkov - staviteľov rôznych strojov, geometrov, kartografov, odborníkov na spracovanie rudy, hutníkov a podobne. Odborníci vychovávali banských špecialistov aj pre iné banské mestá. Už v roku 1735 bol Samuel Mikovíni kráľom vymenovaný za profesora prvej banskej školy v Uhorsku. Škola sídlila v Štiavnických Baniach od roku 1715, a vďaka Mikovínimu sa dostala na špičkovú európsku úroveň. Keď sa v druhej polovici 18. storočia na cisárskom dvore rozhodovalo kde umiestnia vysoké banské školstvo, údajne zavážilo stanovisko mladého Leopolda, ktorý bol v Štiavnici na cisárskej vizitácii. V roku 1763 vznikla v Banskej Štiavnici prvá vysoká škola technického zamerania na svete. Neskôr bola zlúčená s dovtedy samostatným Lesníckym inštitútom a stala sa Banskou a lesníckou akadémiou. Vznik akadémie znamenal malú revolúciu v dejinách mesta. Vďaka prítomnosti študentov z celej Európy, mesto omladlo a priťahovalo invenčných technikov i vedcov. Akadémia najskôr využívala niekoľko starších meštianskych domov v centre mesta. Na prelome 19. a 20. storočia sa postavili tri monumentálne budovy v neorenesančnom slohu s moderne zariadenými laboratóriami. Budovy majú prísne symetrickú architektonickú kompozíciu s náročnou štukovou výzdobou fasád aj interiérov. Ich palácová veľkorysosť, vzdušnosť, presvetlenie a vkusná výzdoba harmonicky spájajú účelnosť s kvalitným architektonickým riešením v duchu vtedajšieho vkusu. Dnes budovy slúžia stredným školám. V areáli historickej Baníckej a lesníckej akadémie sa rozprestiera Botanická záhrada. Založená bola po otvorení štúdia lesníctva, ktorého úlohou bolo naučiť študentov ako sa o lesy odborne starať. Od prvej polovice 19. storočia v Botanickej záhrade pre potreby lesníckej výučby vysádzali domáce aj cudzokrajné dreviny. www.banskastiavnica.travel/co-vidiet/miesta-a-pamiatky/akademia-botanicka-zahrada/ (9.5.2018)
[5] www.banskastiavnica.travel/co-vidiet/miesta-a-pamiatky/akademia-botanicka-zahrada/ (9.5.2018)
GPS
48.460102, 18.899054
48°27'36.4"N 18°53'56.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk