Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Kostol sv. Alžbety Durínskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
ČELKO, Mikuláš - ČELKOVÁ, Mária - PATSCH, Ján: Kostol sv. Alžbety Durínskej v Banskej Štiavnici. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 2, s. 8 - 15.
www.banskastiavnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk