Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Kláštor františkánov a Kostol sv. Jána Krstiteľa
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
Bibliografia
SNAKOVÁ, Martina: Opis františkánskeho kostola a kláštora v Bardejove z hľadiska umelecko-historického. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 44 - 50.
www.bardejov.sk
GPS
49.291185, 21.274254
49°17'28.3"N 21°16'27.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk