Kúpeľná architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejovské Kúpele (Bardejov) - Vila Karpatia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Bardejov – vila Karpatia (č. ÚZPF 1809/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.bardejov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk