Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Belince - kaštieľ
Lokalita
obec Belince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ pochádzal z 19. storočia. Išlo o prízemnú trojkrídlovú stavbu v tvare písmena U. Hlavná fasáda mala segmentový kamenný portál. Krídla boli ukončené murovanými štítmi. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 113.
Bibliografia
www.obecbelince.skwww.pamiatkynaslovensku.sk