Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skanzeny

JANOŠTÍNOVÁ, Marianna: Funkcie zelene v múzeách v prírode. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 24 – 28.

KIRIPOLSKÝ, Milan: Múzeá v prírode na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 3, s. 1 – 3.

LANGER, Juraj: Technické pamiatky v múzeách v prírode. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 3, s. 20 – 21.

MEŠŠA, Martin: Drevené zvonice v múzeách v prírode. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 36 – 38.

Múzeum, LX, 2014, č. 2 (Múzeá v prírode)

ZUSKINOVÁ, Iveta.: Skanzeny. Bratislava: DAJAMA, 2008. 112 s. ISBN 978-80-89226-58-0www.pamiatkynaslovensku.sk