Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bijacovce - Hrobka Csákyovcov
Lokalita
obec Bijacovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Bijacovský zemepán Albín Csáky (1841 - 1912) dal na sklonku svojho života (v roku 1911), postaviť na bijacovskom cintoríne rodinnú hrobku, v ktorej je pochovaný spolu so svojimi dvoma synmi a s manželkou. Hrobka je obklopená záhradkou a kamenným múrikom s umelecky kovaným zábradlím. V nej dominuje centrálny náhrobný kameň z čierneho mramoru osadený v stĺpikovitom architektonickom útvare s trojuholníkovým nástavcom s Božím okom. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Cintorín v Bijacovciach.
Poznámky
[1] www.bijacovce.ocu.sk (2.8.2015)www.pamiatkynaslovensku.sk