Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bijacovce - sýpka
Lokalita
obec Bijacovce, okres Levoča, Prešovský kraj
Bibliografia
www.bijacovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk