Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borčice - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Borčice, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Park v Borčiciach patrí medzi najmenšie parky v okrese. Vznikol pri kaštieli, býval spojený s veľkým ovocným sadom a jeho pôvodná rozloha bola viac ako 2 ha. [1]
 

Prírodno-krajinársky park v Borčiciach rozdeľuje hradská cesta na dve časti – západnú a východnú. Dendrologický poklad – najkrajšia lipa v celom bývalom okrese Považská Bystrica, s obvodom 590 cm, sa nachádza v západnej časti parku. Stáročných líp s obvodom 450, 390, 370 a 350 cm bolo v parku viacej. Nachádzal sa tu bohatý sortiment drevín, z ktorých časť podľahla svojmu veku, chorobám alebo škodcom. [2]
 

V parku sú zastúpené viaceré druhy listnatých drevín - lipa, javor horský, javor poľný, javor jaseňovolistý, agát biely, buk lesný, brest horský, hrab obyčajný i jaseň štíhly. Veľmi pekná bola skupina hrabov obyčajných, s obvodom vyše 100 cm. Z ihličnanov je zastúpená duglaska tisolistá, borovica vejmutovka, smrek pichľavý, tuja, tis a jedľa srienistá. [3]
 

Borčický park je zaujímavý aj preto, lebo v ňom rastie vzácna jedľa nikkoská s olivovozelenými vetvičkami, pochádzajúca z Japonska. Ozdobou parku je smrek sivý, pochádzajúci zo Skalistých hôr v Kanade, ktorý bol privezený do Európy už v 17. storočí. Kmeň tejto parkovej dreviny sa v jednom prípade rozvetvuje na päť ramien. Jeden zo skupiny tisov pozostáva z 15 ramien. [4]
 

Hneď pri ceste pred kaštieľom rastú štyri veľké magnólie soulangenove, ktoré majú výšku viac ako 5 m a šírku koruny 6 – 8 m. Tieto krovité stromčeky majú veľké listy, dlhé až 15 cm. Kvety majú nádherné, veľké, farby bielej, ružovej až červenej. Kvitnú v máji už pred vypučaním listov. Magnólia sa pokladá za najstarší druh krytosemenných rastlín. Jej drevo je svojou anatomickou štruktúrou bližšie k ihličnanom ako k listnáčom. [5]
 

V druhej časti parku, oproti magnóliam za cestou, rastie jabloň purpurová, s maličkými tmavočervenými malvičkami. [6]
 

Park v minulosti býval spestrený kvetinovými záhonmi, útulnými lavičkami a udržiavanými cestičkami. Až do svojej staroby sa výsadbe a ošetrovaniu kvetov venovala posledná majiteľka kaštieľa Alžbeta Šipekyová. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] KOBELA, Adolf: Borčice v znamení čias. Dohňany: AMETYST, 2000. s. 21.
[2 - 3] KOBELA, Adolf: Borčice v znamení čias. s. 21.
[4] KOBELA, Adolf: Borčice v znamení čias. s. 21 - 22.
[5 - 7] KOBELA, Adolf: Borčice v znamení čias. s. 22.
Bibliografia
www.obecborcice.sk
GPS
48.977532, 18.134747
48°58'39.1"N 18°08'05.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk