Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Čerpacia stanica odpadových vôd v Zimnom prístave
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk