Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Rotunda sv. Mikuláša
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
VALLAŠEK, Adrian: Rotunda svätého Mikuláša v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 4, s. 15 - 16.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk