Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Staničná budova parnej železnice
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.bratislava.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk