Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratka - Kostol sv. Martina
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
Bibliografia
POMFYOVÁ, Bibiana: Zaniknutý Kostol sv. Martina v Bratke - príklad zemepanskej fundácie. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 123 – 132. ISBN 80-89079-13-Xwww.pamiatkynaslovensku.sk