Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čab-Lahne
História a stavebný vývoj
V priľahlej časti Lahne bola zrekonštruovaná súkromná zemianska kúria z konca 19. storočia. Časť kúrie zostala v pôvodnom stave. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý. Slúži ako súkromné sídlo.
Poznámky
[1] www.obeccab.sk (29.10.2016)
Bibliografia
www.obeccab.skwww.pamiatkynaslovensku.sk