Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čachtice - Drugethovská kúria
Lokalita
obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Čachtice – Drugethovská kúria (č. ÚZPF 1201/0), architektonicko-historický výskum - rok 2006, autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. K. Zvedelová. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.cachtice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk