Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhé Klčovo - Židovský cintorín
Lokalita
obec Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V Dlhom Klčove žila ešte pred druhou svetovou vojnou početná židovská komunita. Židia sa na území Zemplína usídlili vo väčšom počte asi v polovici 18. storočia. Vidiecke židovské rodiny sa zaoberali drobným obchodom, prenajímali si krčmy a mlyny, alebo pracovali ako roľníci. Prvá priama zmienka o židoch z okolia Dlhého Klčova pochádza zo zápisu kanonickej vizitácie v roku 1773, vykonanej v nižnohrušovskej rímskokatolíckej farnosti. V priebehu ďalších rokov sa mená židovských obyvateľov objavujú na daňových súpisoch, pri sčítaní obyvateľstva a podobne. [1]
 

Osud dlhoklčovských židov sa naplnil v roku 1942, keď boli z obce na základe vtedy platných zákonov vysťahovaní a deportovaní prevažne do koncentračných táborov. Židia prináležali do vranovského rabinátu a keďže bol v obci židovský cintorín, je možné predpokladať, že tu v minulosti existovala aj židovská modlitebňa, či synagóga. Zvyšky židovského cintorína sa zachovali dodnes. Vo vnútri porastu sa zachovalo asi 15 náhrobných kameňov. Cintorín pochádza pravdepodobne z 19. storočia. [2]

Prístup
Židovský cintorín je umiestnený juhozápadne od obce v blízkosti odvodňovacieho kanála. Stojí tam kríž a vo vzdialenosti 200 m v neďalekých kriačinách. [3]
Poznámky
[1 - 3] www.dlheklcovo.sk/obec-13/historia/cirkevne-dejiny-/ (3.3.2018)
Bibliografia
www.dlheklcovo.sk
GPS
48.794568, 21.736914
48°47'40.4"N 21°44'12.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk