Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Strehová - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Areál historického sídla dotvára anglický park, v ktorom je aj hrobka Imre Madácha. [1]
 

Prírodno-krajinársky park pri kaštieli kompozične riešený v štýle anglického slohu obklopuje kaštieľ, ktorý mu dominuje. Parkové porasty sú pomerne zachované, ihličnanov je málo a sú sústredené prevažne v bezprostrednom okolí kaštieľa. Park tvorí vhodné prostredie pre návštevníkov múzea, ktorí v ňom nájdu relax a poučenie. Chodníková sieť sa obmedzuje iba na sprístupnenie niektorých miest. [2]
 

Prírodno-krajinárska úprava je charakteristická pre prírodu južného Slovenska s prevahou vysokej – stromovej vegetácie. Park okrem historickej a kultúrnej hodnoty má veľký krajinársky význam v konkrétnych podmienkach kultúrnej poľnohospodárskej krajiny južnej časti stredného Slovenska. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Park je pomerne dobre udržiavaný.
Poznámky
[1 - 2] TOMAŠKO, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2004. s. 87.
[3] TOMAŠKO, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. s. 87 – 88.
GPS
48.248450, 19.492118
48°14'54.4"N 19°29'31.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk