Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Erik Binder - Drak sa vracia (Liptovská galéria)
erik-binder-drak-sa-vracia-liptovska-galeria

 

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
 

Názov výstavy: Erik Binder, Drak sa vracia
 

Miesto: Liptovská galéria P.M. Bohúňa- veľká výstavná sieň.
 

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 18.4.2017, trvanie výstavy od 18.4.2017 - 1.7.2017
 

Kurátor: Vladmír Beskid
 


 


 

Aktuálna výstava Erika Bindera (1974) v Liptovskej galérii pod názvom Drak sa vracia predstavuje autorov profil - retrospektívny zostrih celej škály jeho mnohovrstevnej a pestrej tvorby. Zároveň prináša aj autorov retrospektívny návrat, ktorý literárne odkazuje k regiónu Liptova, predovšetkým k obci Hybe, kde autor vyrastal. Teda zahŕňa do hry aj svojich príbuzných, rovesníkov, priateľov aj učiteľov.
 


 

Pre autora je charakteristické vytváranie osobitých obrazov a situácií, ktoré nepostrádajú vtip, hravosť, nadsázku či slobodnú hru a imagináciu. S výtvarnými médiami narába ako skúsený DJ, v jeho setoch sa stretávajú zmixované prvky a prístupy. Tento experi-mentálny a nelineárny spôsob myslenia sa premieta do drobných príbehov, ironických komentárov či priamych intervencií. Binder tak prináša vlastný nekonvenčný svet dada-poézie a „pakonceptuálneho“ popartu - a núti diváka nájsť vlastný pakľúč na jeho vnímanie a interpretáciu.
 


 

Na scéne sa objavujú malé nálepky, digitálne printy a následne „Kunst-fu“ nástenky, v ktorých pribúdajú kresbičky, komentáre, zápisky aj odkazy pre diváka. Binder pracuje aj s fotografiou v podobe manipulovaných mravcov, čo oblizujú medové YES. Vznikajú odrazové svetlá aut v podobe nočných motýľov a vtákov, či povýšenie hrdzavejúcej starej škodovky do podoby limuzíny s reklamným heslom: More luxus. V oblasti „freestylovej“ maľby Erik Binder vnáša čarovné obrazy dneška - street artové sprejové maľby, kde sa striedajú tváre a tváričky s roztečenými volskými očami, ulice plné autíčok, používanie značiek a šablón (Maľba po maľbe), reflektovanie národných a umeleckých pozícií (Woodoo Čičmany; Mamalevič), či zasahovanie do cudzích tuctových krajinomalieb.
 


 

Toto „ohýbanie reality“ nájdeme aj v tvorbe drobných objektov, či inštalácií. Či sú to už figúrky a objekty z tenkého drôtu, zavesené na šnúre; zmixované prostredia plotov a pneumatík (Pneumatrix), vianočné svetielka v objatí s ostnatým drôtom, alebo samopaly z potravinových surovín, čo strieľajú kockovým cukrom (Kebab Stand Up Fighting For Your Rice). Zúročením autorovej obľuby chaotického poriadku vecí je veľkorysá Elektroinštalácia - spleť káblov a predlžovačiek s roztancovanými koncovkami. Vo svete na jeden dotyk Binder vytvára malé objekty, mikropríbehy a vizuálne vita-míny, kde bežné veci a vecičky tohto sveta recykluje do nových pirátskych snímok.
 


 

Výstava Erika Bindera ukazuje jeho prejdenú cestu za posledné dve desaťročia, uchvacuje svojou bez-prostrednou hrou i ostrovtipom a výrazne tak okysličuje naše domáce výtvarné prostredie.
 


 

Mgr. Art. Erik Binder, ArtD. narodený: 1974 v Hnúšti –Likieri. Absolvent VŠVU v Bratislave (1999), stáž na AVI Praha (1997-98). 2003 – spolu so skupinou Kamera skura účasť na bienále Benátky v česko-slovenskom pavilóne. Finalista Ceny Oskara Čepana (2002, 2007). Rezidencie: Kulturkontakt Wien (A); Cité des Artes Paríž (F); Progr Bern (CH); Museums Quartier Wien (A). Pedagogicky pôsobil na Fakulte umení TU v Košiciach a VŠVU v Bratislave. Žije a pracuje v Bratislave.
 


 

www.galerialm.sk
 


 www.pamiatkynaslovensku.sk