Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (JÚL 2019)
gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-jul-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-jul-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-jul-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-jul-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-jul-2019 gemersko-malohontske-muzeum-v-rimavskej-sobote-jul-2019

 

Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea v RIMAVSKEJ SOBOTE na mesiac júl. Múzeum je otvorené aj počas víkendov od 9:00 do 17:00 hod.
 


 

Gemersko-malohontské múzeum
 

Námestie M. Tompu 5
 

979 01 Rimavská Sobota
 


 


 

Počas júlovej prehliadky Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu návštevníci vidieť portrét evanjelického farára od významného slovenského maliara Petra Michala Bohúňa (1822 – 1879), ktorého s regiónom Gemer-Malohont spája jeho štúdium na gymnáziu v Gemerskej Hôrke. Patril do skupiny štúrovcov a radil sa k významným buditeľom národného života, s čím bola spájaná aj jeho maliarska činnosť.
 


 

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sa v období od júla 2018 do júna 2019 podarilo zreštaurovať ďalšiu olejomaľbu zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Na vertikálne orientovanom obdĺžnikovom formáte plátna je namaľovaný portrét muža stredného až staršieho veku v bohoslužobnom odeve evanjelického a. v. kňaza. Autorom diela je slovenský maliar Peter Michal Bohúň.
 

Portrét evanjelického farára zo zbierok Gemersko-malohontského múzea pochádza z obdobia rokov 1850 – 1865 a do zbierkového fondu sa dostal z evanjelickej fary v Tisovci. P. M. Bohúň v polovici 19. storočia vytvoril niekoľko podobizní evanjelických farárov v rôznych miestach Slovenska. Dielo je dôležitým historickým dokumentom k téme evanjelickej a. v. cirkvi v Gemeri-Malohonte a umelecko-historicky patrí ku kvalitným dielam portrétnej tvorby polovice 19. storočia. Je jediným dielom Petra Michala Bohúňa v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea.
 

Peter Michal Bohúň sa narodil v oravskej obci Veličná v rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a Jany Žofie Ambroziovej. Školu začal navštevovať v rodnej obci a následne odišiel na gymnázium do Gemerskej Hôrky, kde sa naučil aj po maďarsky. Neskôr študoval obchod na Evanjelickom lýceu v Levoči a právo v Kežmarku. Maľbu začal študovať v roku 1843 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Jeho učiteľom bol nemecký maliar Christian Ruben. V rokoch 1851 - 1852 žil Bohúň v Revúcej. V septembri 1854 sa presťahoval do Liptovského Mikuláša, kde takmer 11 rokov vyučoval maľbu na dievčenskej evanjelickej škole. Na jeseň roku 1865 opustil Slovensko a spoločne s rodinou sa usadil v Haliči, v obci Lipnik pri Białej. Podľa údajov białského evanjelického archívu Peter Michal Bohúň zomrel 20. mája 1879 na zápal pľúc. Je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Białej. Vo svojej tvorbe sa venoval predovšetkým portrétu, ale tiež sakrálnej maľbe. Jeho pravdepodobne najznámejším dielom je portrét slovenského národného buditeľa Jána Francisciho Rimavského ako dobrovoľníckeho kapitána.
 

Reštaurovanie obrazu od P. M. Bohúňa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu. Reštaurátorské práce vykonala Mgr. art. Andrea Ševčíková z Bratislavy, členka Komory reštaurátorov. Obraz bude vystavený v stálej vlastivednej expozícii múzea od 1. do 31. júla 2019.
 


 

(Na fotografiách je obraz pred reštaurovaním a po reštaurovaní)
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk