Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
genéza
vznik, pôvod, začiatok



www.pamiatkynaslovensku.sk