Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Halič - Budova bývalej manufaktúry na súkno
Lokalita
obec Halič, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.halic.skwww.pamiatkynaslovensku.sk