Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Chlebany
Lokalita
obec Horné Chlebany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia. Úplne prestavaný bol v 19. storočí. Kaštieľ je jednopodlažná štvortraktová stavba s nárožnými rizalitmi, ktoré sú ukončené murovanými štítmi s poloblúčikovou atikou. Okná majú profilovanú šambránu a nadokennú rímsu. Miestnosti majú rovné stropy. Pozdĺžna chodba je zaklenutá pruskou klenbou a osvetlená z nádvornej fasády polkruhovými oknami. Valbová strecha je krytá škridlicou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 426.www.pamiatkynaslovensku.sk