Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Lefantovce
Lokalita
obec Horné Lefantovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Horné Lefantovce – kúria (č. ÚZPF 10999/1) – architektonicko-historický výskum – rok 2018. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [1]www.pamiatkynaslovensku.sk