Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
humanizmus
európske myšlienkové hnutie v období renesancie = Taliansko 14. storočie



www.pamiatkynaslovensku.sk