Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
intarzia
obrazec z drevených dýh rôznej prírodnej farby vykladaný do dreva, používala sa ako výzdoba nábytku



www.pamiatkynaslovensku.sk