Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jozef BAUS, Daniel SZALAI - predOBRAZ (Galéria v Poprade)
jozef-baus-daniel-szalai-predobraz-galeria-v-poprade jozef-baus-daniel-szalai-predobraz-galeria-v-poprade

 


 

Vážení priatelia výtvarného umenia a dobrej hudby,
 

dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavú vernisáž dvoch autorov Daniela Szalaia a Jozefa Bausa v spojení s koncertom hudobného zoskupenia Ensemble Ricercata.
 


 

Tešíme sa na Vás
 


 

Anna Ondrušeková, riaditeľka
 

a kolektív pracovníkov TG.
 


 


 


 

Názov výstavy: Jozef Baus, Daniel Szalai - predOBRAZ
 

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Termín výstavy: 20.4. 2018 – 20.5. 2018
 

Kurátor výstavy: Peter Michalovič
 

Vernisáž výstavy: 20. apríl 2018 o 17.00
 


 

Súčasť vernisáže otvorenie hudobného projektu Nová hudba v Tatranskej galérii 2018.
 

Hudobný hosť: Ensemble Ricercata (Helga Varga Bach – soprán, Ronald Šebesta – klarinet, Milan Paľa – husle, Ivan Šiller – klavír a umelecké vedenie)
 


 

Výstavu a koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 


 

Priestory Tatranskej galérie budú od 20 . apríla patriť tvorbe dvoch umelcov Daniela Szalai a Jozefa Bausa a ich spoločnej téme „predobrazu“. Súčasne tento deň budú mať návštevníci a priaznivci hudby možnosť vypočuť si prvý z koncertov nového projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hudobný fond. Prvý zo štyroch koncertov predstaví hudbu 19. a 20. storočia pod názvom Ensemble Ricercata.
 


 

Hlavnou témou výstavy je pojem „predobraz“ v tvorbe posledných desiatich rokov autorov Daniela Szalaia a Jozefa Bausa. U oboch autorov ho môžeme nájsť v niekoľkých významových rovinách: v prípravnej fáze, štúdiu tém, zhromažďovaní materiálov, v procese vzniku výtvarného diela, a napokon i samotnej prezentácii. V prípade Daniela Szalaia sú predobrazom röntgenové snímky, objektívne záznamy skutočnosti, s ktorými ďalej pracuje a pretvára ich. Obsahovo ide o anonymný materiál, ktorý v sebe nesie formálny odkaz na skutočnú ľudskú bytosť. Szalai týmto spôsobom však otvára témy po stáročia budované intelektom človeka - históriu, náboženstvo, literatúru.
 


 

Formálnym „predobrazom“ pre Bausovu tvorbu je fotografia. Reinterpretáciou pôvodne technického obrazu vznikajú nové maliarske kompozície s novými obsahmi. Baus vytvára formálne paralelu medzi zobrazujúcim príbehom a jeho nezobrazujúcou abstraktnou esenciou. Základnou „vizuálnou mapou“ diel oboch autorov je mriežka v rôznych formách. Szalai vytvára jej priestorovú štruktúru, Baus pracuje s jej ilúziou na ploche plátna. Skutočným PREDOBRAZOM tvorby Bausa a Szalaia však nie sú ani formálne východiská, ani priestorová pozícia. Je ním mentálny priestor, pauza, v ktorej vzniká koncepcia budúcich diel a ich nové vizuálne tvary a formy. Spoločným a základným elementom tvorby je teda časový priestor pred (samotným) obrazom.
 


 

Zároveň v rámci vernisáže odznie otvárací koncert projektu nová hudba v Tatranskej galérii v podaní slovenského zoskupenia Ensemble Ricercata. V rámci tohto projektu postupne v priestoroch galérie počas roka 2018 uvedieme 4 koncerty. Sólistami a interprétmi budú známi profesionálni slovenskí hudobníci, ktorí sa dlhodobo venujú hudbe 19. a 20.storočia. Ide o unikátny projekt, ktorého cieľom je spopularizovať súčasnú vážnu hudbu obecenstvu a zároveň prepojiť estetické nazeranie na súčasné výtvarné a hudobné umenie v jednom priestore.
 


 


 

www.tatragaleria.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk