Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
klérus
duchovenstvo, príslušníci duchovného stavu



www.pamiatkynaslovensku.sk