Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klubina - prícestný kríž
Lokalita
obec Klubina, okres Čadca, Žilinský kraj
Bibliografia
www.klubina.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk