Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - Kaplnka sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Komárno – Kaplnka sv. Jozefa (č. ÚZPF 2159/1) – architektonicko-historický výskum uličnej fasády - rok 2015. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
www.komarno.skwww.pamiatkynaslovensku.sk