Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - Župný dom
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Komárno - bývalý župný dom (č. ÚZPF 2146/1) - architektonicko-historický výskum interiéru - rok 2016. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
Bibliografia
www.komarno.skwww.pamiatkynaslovensku.sk