Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Socha Sándora Máraia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Bibliografia
www.kosice.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk