Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - vodojem
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Mohutný valcovitý kubus so sklobetónovými okennými výplňami stojí na úzkej podnoží, ktorú zo statických dôvodov obkolesuje šestica pilierov. Vodojem už naznačuje smerovanie formy vodojemov k nádrži stojacej na vysokej úzkej podnoži, stavaných po druhej svetovej vojne. Jeden typ projektu sa s obmenami uplatnil na mnohých železničných staniciach, ako napríklad Jablonica, Trnovec nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Šurany a podobne. Podnož má po obvode oporné piliere, ktoré sa na vrchole rozširujú a nesú samotný plášť nádrže. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v železničnom depe.
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 220.
Bibliografia
www.kosice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk