Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovičove Kračany
Lokalita
obec Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1830. Ide o dvojpodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Hlavná jedenásťosová fasáda má stredný stĺpový portikus s balkónom. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Kráľovičove Kračany - kaštieľ a park (č. ÚZPF 96/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. Autori: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marián Havlík. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je rozsiahly park.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce. Lesné Kračany č. 62.
Fotogaléria
Kaštieľ Lesné Kračany foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lesné Kračany foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 122.
[2] Lesné Kračany č. 62, č. ÚZPF 96/1 – 2, č. parc. 162/8.
[3] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 113.
GPS
47.990155, 17.554352
47°59'24.6"N 17°33'15.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk