Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica - synagóga
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1890. Zbúraná bola počas druhej svetovej vojny. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 134.
Bibliografia
www.kremnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk