Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kristína MÉSÁROŠ – CAFÉ MOON (Liptovská galéria P. M. Bohúňa)
kristina-mesaros-cafe-moon-liptovska-galeria-p-m-bohuna

 


 

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
 

Kurátor výstavy: Miroslava Urbanová
 

Trvanie výstavy: 27.11.2019 - 11.1.2020
 


 

Kristína Mésároš patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí vstúpili na scénu súčasného vizuálneho umenia v posledných desiatich rokoch. Jej samostatná výstava s názvom Café Moon prebieha v Malej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa od 27.11.2019 do 11.1.2020. Vystavené diela charakterizuje živý autorský rukopis a špecifická atmosféra mimo všednosti každodennosti.
 


 

Maľby Kristíny Mésároš bývajú častokrát charakterizované ako imaginatívne, špecifické kódovanie jej obrazov v symbolickej rovine prináša dojem tajuplnosti. Umelkyňa nevytvára žiadne nové mytológie, no operuje s istým repertoárom symbolov a asociácií – aj pomocou názvov obrazov, v ktorých počíta s vkladom predošlej skúsenosti diváka. Pre tento účel s radosťou preberá názvy filmov a zasadzuje ich do nových kontextov krajiny osvetlenej pozoruhodnou explóziou svietivých farieb a figúr v nejasných situáciách. Východiskovým bodom pre vznik diel je vždy skúsenosť autorky s novým prostredím, či novými životnými situáciami – návštevy nových miest, krajín, materstvo... Dajú sa v nich objaviť malé i veľké naratívy, osobné spomienky či vlastný pohľad na globalizovanú a štandardizovanú dobu pomocou napr. zobrazenia kaviarne uprostred mesačnej krajiny, či nakopených plastových stoličiek prekrytých reťazou plastových lian a kvetov.
 


 

Výstava v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa predstavuje výber z najnovších prác autorky, bez spoločného tematického menovateľa.
 


 

Kristína Mésároš (*1981) je absolventkou grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér Vojtecha Kolenčíka). Počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Je finalistkou Maľby 2014, Strabag Artaward International 2009, držiteľkou 1. miesta v súťaži The best New Years illustration postcard 2003 a Gas de France. Žije a tvorí v rakúskom Scharndorfe.
 


 

www.galerialm.skwww.pamiatkynaslovensku.sk