Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krokava - zvonica
Lokalita
obec Krokava, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk