Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Park Andreja Sládkoviča
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Park Andreja Sládkoviča bol založený za hradbami mesta v roku 1938 ako park Andreja Hlinku. Svoj súčasný názov získal až v roku 1957 (uvádza sa aj rok 1948). K prírodným hodnotám parku patria stromy, sadené od jeho založenia. Dominujú najmä lipa malolistá, lipa striebristá, ale nachádzajú sa tu i platany javorolisté, lipa americká či jaseň štíhly. [1]
 

Umelecko-historické hodnoty parku tvoria architektonické diela – socha A. Sládkoviča a pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Dolnej časti parku v minulosti dominovala fontána, ktorá bola do 40. rokov 20. storočia jedinou architektúrou v parku. Obyvatelia mesta pri nej nachádzali osvieženie počas letných dní, obľubovali ju rodiny s deťmi a pokoj pri šume vody našli tiež pacienti z priľahlej nemocnice. Postupom času fontána spustla, travertínové kamene boli z jej stredu odstránené a zostalo len torzo, ktoré už len pripomínalo niekdajšiu pýchu parku. Zámerom opätovného sprevádzkovania historickej fontány sa mesto zaoberalo dlhšiu dobu – hľadali sa vhodné riešenia a najmä finančné prostriedky, ktoré si vyžadovala jej komplexná rekonštrukcia. Po spracovaní návrhov a ich odsúhlasení Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici mesto využilo možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z externých zdrojov. [2]
 

Nadácia COOP Jednota podporila projekt obnovy fontány sumou 6.000 EUR. Banskobystrický samosprávny kraj poskytol sumu 7.000 EUR z celkového rozpočtu 30.000 EUR. Zvyšnú sumu doplnilo Mesto Krupina. Po schválení spolufinancovania na Mestskom zastupiteľstve, sa pristúpilo k samotným prácam, ktoré prebiehali počas celého leta 2018 a realizovala ich banskoštiavnická spoločnosť Obnova, s.r.o. zaoberajúca sa obnovou kultúrnych pamiatok. Historická fontána je takmer po polstoročí opäť v prevádzke. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej fontány v Parku Andreja Sládkoviča sa uskutočnilo 15. októbra 2018. [3]
 

V uplynulých rokoch obnovilo mesto v parku lavičky, doplnilo smetné koše a obnovilo aj sochu básnika Andreja Sládkoviča, krupinského rodáka.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Park je situovaný v historickom centre mesta Krupina, v bezprostrednej blízkosti Kostola Narodenia Panny Márie z 13. storočia. V parku sa nachádzajú zvyšky mestských hradieb zo 16. storočia, ktoré boli súčasťou protitureckého opevnenia. [4]
Poznámky
[1 - 4] www.krupina.sk/rekonstrukcia-fontany-v-parku-andreja-sladkovica (20.10.2019)
Bibliografia
www.krupina.sk
GPS
48.352728, 19.064780
48°21'09.8"N 19°03'53.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk