Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kružba
ornament, v gotike ozdobné ornamenty vo vrchných častiach okien



www.pamiatkynaslovensku.sk