Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ladislav MEDNYÁNSZKY - Výber z tvorby (Tatranská galéria)
ladislav-mednyanszky-vyber-z-tvorby-tatranska-galeria

 


 

Termín výstavy: 26.09.2019 – 03.11.2019
 

Vernisáž: 26.09. 2019 o 17:00
 

Kurátor výstavy: Anna Ondrušeková
 

Organizátori: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tatranská galéria v Poprade
 

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
 

Program vernisáže: koncert Ensemble Ricercata - Cinema
 


 

Výstava predstaví kolekciu nedávno reštaurovaných kresieb Ladislava Mednyánszkého (1852 – 1919) zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a autorove diela zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade. Súbor kresieb bude doplnený aj niekoľkými olejomaľbami. Výstava je organizovaná pri príležitosti 100. výročia autorovej smrti.
 


 

Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919) patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Kresliar, krajinár európskeho významu, stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu mal ateliér na parížskom Montmartri, neskôr aj vo Viedni. Umelecké vzdelanie získal v Mníchove a Paríži. S regiónom Vysokých Tatier je silno spätý prostredníctvom kaštieľa v Strážkach, v ktorých prežil väčšiu časť detstva a počas svojho života sa na toto miesto neustále vracal. V Strážkach sa nachádzal aj jeho jediný stály ateliér, ktorý mu nechal postaviť jeho otec nad hospodárskym krídlom v areáli kaštieľa. Podtatranská príroda a okolie kaštieľa patria medzi hlavné motívy Mednyánszkeho diel. Krajinárske maľby sa vyznačujú majstrovským zachytením svetla, ale aj istou melanchóliou a nostalgiou. Na výstave bude premietaný aj 40 minútový životopisný dokumentárny film Mednyánszky režiséra Vladimíra Štrica (2006).
 


 

Projekt reštaurovania 43 najpoškodenejších Mednyánszkeho kresieb zo zbierok LGPM v Liptovskom Mikuláši bol realizovaný pod vedením Prof. Borisa Kvasnicu v období rokov 2015 – 2018. Kresby sa nachádzali v rôznom štádiu poškodenia, sú datované do druhej polovice 19. storočia a boli vytvorené rôznymi technikami. Diela nepochádzajú z jednotného autorského celku. Každé z nich je špecifické svojim charakterom, materiálovým zložením, ako aj rozmermi.
 


 

Súčasťou otvorenia výstavy bude koncert slovenského súboru Ensemble Ricercata. V programe s názvom CINEMA odznejú diela Erica Satieho a Claudea Debussyho.
 


 

www.tatragaleria.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk