Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Hrádok - synagóga
Lokalita
obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v druhej polovici 19. storočia. Zbúrali ju po druhej svetovej vojne. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 135.www.pamiatkynaslovensku.sk