Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubo Stacho – Chvála svetla (Tatranská galéria v Poprade)
lubo-stacho-chvala-svetla-tatranska-galeria-v-poprade

 


 

Vážení priatelia Tatranskej galérie a milovníci umenia,
 


 

srdečne Vás pozývame na výstavu
 

Ľubo Stacho – Chvála svetla.
 


 

Anna Ondrušeková, riaditeľka
 

a pracovníci Tatranskej galérie v Poprade
 


 


 


 

Termín výstavy: 15.11.2019 - 15.1.2020
 

Vernisáž: 15.11. 2019 o 17. 00 hod.
 

Kurátor výstavy: Monika Stacho, Lucia Benická
 

Organizátori: Tatranská galéria v Poprade, autor Ľubo Stacho, Prešovský samosprávny kraj
 

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12
 

Program vernisáže: Milan Paľa- husľový recitál špičkového slovenského interpreta
 


 

V roku 1993 dostal Ľubo Stacho (1953) príležitosť vytvoriť pre festival Severné Anglicko na Severnom Slovensku, organizovaný kurátorkou Luciou Benickou, inštaláciu do jednej z hál budovy Elektrárne v Poprade. V roku 2019 sa Stacho po 26 rokoch do elektrárne TG vracia, aby in situ, pomocou nových digitálnych technológií, prepojil možnosti zobrazenia prelomu 80. a 90. rokov 20. storočia s dnešnou, rovnako búrlivou dobou zmien.
 


 

Už v roku 1993 Stacha priestory elektrárne uchvátili a zdokumentoval ich ešte pred tým, ako boli transformované na galériu. V priebehu prípravy svojej inštalácie podrobné skúmal priestory budovy bývalej elektrárne (postavená v roku 1904) a nasával jej tichú krásu. Zvlášť citlivo reagoval na meniace sa svetlo prechádzajúce cez veľké mriežkované okná, ktoré prostredníctvom plátna zapájal do kontemplatívnych a meditatívnych inštalácií (Tiché svetlo elektrárne, 1993 – 2019). V ďalšej inštalácií autor pracoval s metaforou infúzie (Čierno-biela infúzia, 1993), kde ponechal procesuálne kvapkať vývojku a ustaľovač na fotografickú roľu. Okrem týchto veľkých inštalácií budú na aktuálnej výstave predstavené aj autorove experimenty s citlivou fotografickou vrstvou (Pridajte ruku 1989; Posledná večera, 1996). Podobný objektivizujúci prístup využíva aj vo svojej dokumentárnej tvorbe, kde najčastejšie pracuje s princípom časovej komparácie. Takou je aj videoprojekcia jeho fotografií November 89.
 


 

Citujúc Stacha: „Popradskou výstavou chcem pripomenúť krásu fotografického média, ale zároveň sa vrátiť k experimentom, ktoré som kedysi zaznamenal na filmy. Dnes sa tieto moje vízie dajú realizovať v takej podobe, o ktorej som vtedy ani nesníval. Výstavou zároveň prepájam analógovú fotografiu s digitálnou a hľadám nové výrazové možnosti tejto syntézy.“
 


 

www.tatragaleria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk