Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučenec - Neologická synagóga (zaniknutá)
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1863. Zbúrali ju v roku 1924.[1] Na jej mieste postavili novú synagógu, ktorá sa zachovalo dodnes.
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 134.
Bibliografia
www.lucenec.skwww.pamiatkynaslovensku.sk