Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
magnát
príslušník vysokej šľachty



www.pamiatkynaslovensku.sk