Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nemšová - poľovnícky kaštieľ
Lokalita
obec Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Na konci 19. storočia si dala rodina Dreherovcov postaviť rozsiahlejší drevený poľovnícky kaštieľ Antonstál. Neskôr ho vlastnili Kulmerovci. [1] Kaštieľ bol prestavaný počas druhej svetovej vojny podľa projektu architekta Augistína Danielisa. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Kaštieľ prešiel po druhej svetovej vojne pod správu Štátnych lesov. Dnes návštevníkom kaštieľ ponúka kvalitné gastronomické i ubytovacie služby. [3]

Prístup
Nachádza sa neďaleko obce Nemšová.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 360.
[2] www.nemsova.sk (1.8.2013)
[3] www.nemsova.sk (1.8.2013)
Bibliografia
www.nemsova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk