Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Mestský park
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Mestský park v Nitre sa rozprestiera na ploche 20 hektárov, lemovaný meandrom rieky Nitra, hradným kopcom a areálom športových ihrísk na Jesenského ulici. [1] Skladá sa z troch častí z rôznych časových období – Starého parku Sihoť, strednej časti, ktorá sa nazýva Spojovací park a z južnej časti. Súčasťou južnej časti, nazývanej Nový park, sú dve jazerá Veľká Hangócka a Malá Hangócka. Jazerá spája malý potok premostený dreveným oblúkovým mostom. V strednej časti, v tzv. Spojovacom parku, sa nachádza letné kúpalisko. Park bol pôvodne lužný les, vysadené lipové aleje a rôzne druhy domácich a cudzokrajných drevín vytvorili zelenú oázu uprostred rušného mesta. [2]
 

Najstaršia časť Sihoť pochádza z konca 19. storočia. Názov Sihoť pôvodne označoval územie medzi meandrom rieky Nitra a umelým náhonom pre mlyn pod hradom. [3] Vychádzkové chodníky sú usporiadané do hviezdy, v strede ktorej sa nachádza Žabia fontána s vodníkom Žblnkom uprostred od sochára Júliusa Bártfaya z roku 1935. [4] Bohatú históriu parku pripomína budova pôvodného výletného hostinca na konci promenády s alejami líp. V klasicistickom slohu ju v roku 1831 dal postaviť biskup Jozef Wurum. [5] V roku 2015 bola prevádzka obnovená s názvom Starý biskupský hostinec. [6] Pred ňou na voľnom priestranstve bol postavený altánok, miesto tradičných ľudových veselíc a osláv. Dnes altánok ponúka počas letných víkendov bohatý kultúrny program pre všetkých návštevníkov parku. Neďaleko altánku je postavený Gazdovský dvor s domácimi zvieratami. Drevenými plastikami a celkovou koncepciou pripomína tradičný život na hospodárskom dvore v oblasti Nitry. Celoročným lákadlom parku je ohrada so stádom danielov škvrnitých a muflónov, najmä v období prírastkov začiatkom leta. [7]
 

Za objektom Parku kultúry a oddychu Nitra sa nachádza Nový park založený v 50. rokoch 20. storočia. Rozkladá sa na pôvodných Párovských lúkach. Po úprave koryta rieky v roku 1928 boli meandre využité na dnešnú sústavu jazier Veľká a Malá Hangócka, spojených potôčikom. Ponad malé jazero prechádza drevený oblúkový most. Veľká Hangócka s fontánou uprostred je vyhľadávaným miestom rybárov. Návštevníci si v tejto časti parku môžu oddýchnuť v prírodných zákutiach s výhľadmi na vodné plochy a Nitriansky hrad na kopci nad parkom, posedením na lavičkách umiestnených voľne i mimo chodníkov. V Novom parku sa nachádza veľa kvitnúcich a dendrologicky zaujímavých stromov a kríkov, podobne ako v Spojovacom parku na ploche pred vstupom do letného kúpaliska. [8]
 

Z dendrologického hľadiska sú jednotlivé časti parku veľmi odlišné vekom i druhovým zastúpením stromov a kríkov. V Starom parku sa nachádza 515 stromov a 47 druhov. Mnoho stromov je vo veku nad 80 rokov. Najpočetnejším druhom je Lipa malolistá (Tilia cordata) a Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Z dendrologicky vzácnych druhov tu rastie stálozelený Dub turnerov (Quercuc x turneri pseudotumeri), ktorý ako jediný strom v parku má zelené listy po celý rok. Stojí vedľa promenády na pravej strane smerom k Žabej fontáne. Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendrom tulipifera), sa nachádza pri pomníku 1. svetovej vojny a je zaujímavý nápadnými lýrovitými listami a v polovici leta veľkými kvetmi. Pri Žabej fontáne rastie Pagaštan páviový (Aesculus pavia), ktorý je nápadný najmä v júni, kedy kvitne veľkými červenými kvetmi. Nový park predstavujú porasty vo veku 50 rokov. Celkový počet stromov je 1516 kusov a 84 druhov. Najpočetnejšie sú Brezy bradavičnaté (Betula pendula) a Topole čierne (Populus nigra Italica). Z dendrologicky zaujímavých stromov rastú pri chodníku pred kúpaliskom Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba), s typickými laločnato delenými listami, Paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), s veľkými svetlozelenými listami a na jar s fialovými lievikovitými kvetmi, najvzácnejší ihličnatý strom v parku Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), s mäkkou červenohnedou borkou na kmeni a Magnólia japonská (Magnolia kobus) s bielymi kvetmi veľkými ako dlaň. Na brehu malého jazierka rastie Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua), ktorý má výrazne vínovo červené jesenné sfarbenie listov. Pri chodníku od jazierka ku kúpalisku rastie Gledičia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) s kmeňom pokrytým veľkými dekoratívnymi tŕňmi. [9]
 

Neodmysliteľnou súčasťou parku je letné kúpalisko. Jeho vznik je spojený so vznikom parku. Pôvodná lokalita kúpaliska bola na ramene rieky, ktoré slúžilo ako náhon pre mlyn pod hradom. Jeho názov Zungov bol skomolením slova „zungó“, čiže splav, ktorý bol neďaleko. Známe bolo aj pod menom Košťálovo kúpalisko. Bolo postavené v roku 1887 a v roku 1890 bola pristavená plaváreň so šatňami. Súčasťou parku v medzivojnovom období bolo kúpalisko s dvoma drevenými bazénmi vpustenými do rieky a obliekarňou. Po regulácii toku rieky v roku 1928 bolo kúpalisko postupne budované na súčasnej ploche. Niektoré stavby a plavecký bazén sú zo 60. rokov 20. storočia. [10]
 

Súčasné stavebné úpravy bazénov s novými atrakciami pre deti a športoviská sú dielom posledných rokov. Plánovaný je tiež ohrev vody a rozšírenie služieb po celý rok. Cieľom je vytvoriť atraktívne prostredie ponúkajúce komfort, bohatú vybavenosť a zábavu všetkým návštevníkom kúpaliska na vysokej úrovni. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Mestský park v Nitre predstavuje v súčasnosti vyhľadávané miesto pre oddych, zábavu a krátkodobú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov mesta. Svojou bohatou ponukou na trávenie voľného času a jedinečnou prírodnou scenériou je jednou z dominánt mesta. [12]
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti mesta.
Poznámky
[1] www.nitra.sk/zobraz/obsah/13573 (20.10.2019)
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitriansky_mestský_park (20.10.2019)
[3] www.nitra.sk/zobraz/obsah/13573 (20.10.2019)
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitriansky_mestský_park (20.10.2019)
[5] www.nitra.sk/zobraz/obsah/13573 (20.10.2019)
[6] https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitriansky_mestský_park (20.10.2019)
[7 - 12] www.nitra.sk/zobraz/obsah/13573 (20.10.2019)
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.316759, 18.081212
48°19'00.3"N 18°04'52.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk