Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Šebastová (Prešov) - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V jadre ide o renesančnú stavbu z prvej polovice 17. storočia. Kaštieľ bol postavený na mieste niekdajšieho hradu, ktorý v roku 1550 zbúrali. Renesančný kaštieľ bol začiatkom 18. storočia prebudovaný a barokovo upravený spolu s obrannou ohradou, na nárožiach ktorej stoja masívne polygonálne dvojpodlažné veže. Má pomerne rozsiahlu, neobvyklú dispozíciu, nárožné veže nie sú na samom objekte, ale dostali sa do obrannej ohrady štvorcového pôdorysu. K hlavnej obytnej budove kaštieľa, pozdĺžnej s vysokou manzardovou strechou, sa pripája na severovýchodnej strane rovnako vysoké obytné krídlo s menším rizalitom. Na západnej strane je k pôvodnej barokovej budove pripojený arkádový rizalit s balustrádou, na terasu ktorého vedie jednoramenné točité schodište, postavené koncom 18. storočia. Hlavná budova je v strede severného obvodového múru. Do neskorobarokovej pilastrovej architektúry, zakončenej balustrovitou atikou, bola vsunutá pôvodne ranobaroková polkruhovo zakončená brána s kamennými kvádrami v ostení, s okrídlenými hlavičkami v rohoch. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Slúži ako sídlo niekoľkých firiem a sklad. Šokujúce využitie jedinečnej a rozsiahlej pamiatky, ktorá má ako jedna z mála, zachovaný obranný múr s vežami. Prostredie v okolí pamiatky je na jednej strane narušené modernou výstavbou. Domy sú nalepené priamo na časti historického objektu a vyzerá to odpudzujúco. Z druhej strany kaštieľa je park.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 384.
GPS
49.020148, 21.279981
49°0 1' 12.53", 21°0 16' 47.93"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk