Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Hrabovec - kúria
Lokalita
obec Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kúria bola postavená v roku 1666. Prebudovali ju v roku 1904. Je to jednopodlažný objekt pozdĺžneho pôdorysu s bočným rizalitom, ktorý tvorí pôvodné jadro stavby, druhý rizalit je prístavbou zo začiatku 20. storočia. Na kedysi záhradnej fasáde je rizalit s otvoreným schodišťom, stavaný v roku 1904. Polkruhovo zakončené okná členiace fasády majú pásovú štukovú šambránu. Nápisová tabuľa na pôvodnom bočnom rizalite datuje stavbu (1666) a prestavbu (1904). [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý.
Fotogaléria
Nižný Hrabovec - kúria foto © https://commons.wikimedia.org/ 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 388.
GPS
48.853364, 21.754763
48°51'12.1"N 21°45'17.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk