Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Mesto nad Váhom - synagóga
Lokalita
obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v 70. rokoch 19. storočia. Zbúrali ju počas druhej svetovej vojny. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 133.
Bibliografia
www.nove-mesto.skwww.pamiatkynaslovensku.sk